Profesionales    |   Pacientes  


Anticonceptivo inxectábel trimestral

Inicio - Información y consejos - Anticoncepción hormonal
Volver Recargar Texto más grande Texto más pequeño Imprimir


Sobre FisterraSalud  |  FAQs
  
Actualizada el 14/05/2006.

 Más...

 Opciones para la página
Disminuir tamaño de letra    Aumentar tamaño de letra  Tamaño de letra
 Imprimir HTML
 Imprimir PDF
 ¿Problemas con los PDF?
 Enviar a un amigo

--------------------------------

 Más en FisterraSalud

Información y consejos 

Dietas

Procedimientos 

Vacunas

--------------------------------

 Para saber más

Ayuda telefónica

Asociaciones de pacientes

Más información en...

--------------------------------

 Buscar en Internet

Buscar en MEDLINEplus
Buscar en otros sitios
 
Acerca de esta página
Elaborada por médicos y enfermeras con revisión posterior por colegas.
La información contenida en este folleto está basada en fuentes fiables.

Conflicto de intereses: Ninguno declarado.

Metodología de elaboración

 

Anticonceptivo inxectábel trimestral de proxestáxeno soio

 
É un método reversíbel, seguro para a saúde e moi eficaz, composto por unha soia hormona similar á proxesterona natural que producen os ovarios (proxestáxeno).

A súa eficacia baséase na supresión da ovulación e no espesamento do tapón de moco do colo do útero.

 
Normas de uso:
  • A primeira dose:
    • mulleres sen anticonceptivos hormonais: nos cinco primeiros días do ciclo (o primeiro día do ciclo e o primeiro día da regra).

    • mulleres que usan outro método hormonal: en calquer intre.
  • As seguintes doses: ós 90 días da anterior, cunha marxe de seguridade de 15 días de atraso.
Mudanzas do patrón de sangrado.
A acción continuada (sen descansos) non provoca unha regra artificial periódica. Os sangrados con este tratamento, case sempre escasos, poden ser mensuais, poden non ter ritmo, ou mesmo non producirse, tanto ten. Iste “patrón” de sangrados varía dunha muller a outra, por iso cómpre probar varios meses para coñecelo en cada caso, e así avaliar se resulta cómodo ou non. Adoitan ser máis irregulares nos primeiros mese, para estabilizarse despois, con tendencia a non sangrar ou facelo de cando en vez.
 
Fertilidade posterior ó tratamento (reversibilidade).
A maioría das usuarias recuperarán a fertilidade (ovulación) previa ó cabo dos tres meses de efecto da última dose, de xeito imnediato. Haberá unha minoría que tarde algún mes máis en ovular, porque a inxección faille efecto por máis de tres meses, depende de cada muller e do tempo de uso; pero malia o atraso, recuperarán por completo a fertilidade previa.
 
Situacións especiais
Situacións Risco de Fallo Actuación
Retraso na primeira dose: despois do 5º día do ciclo Consultar no Centro.
Retraso nalgunha das seguintes: máis de 15 días. Consultar no Centro.
Toma de medicamentos. Non ---
 
 
Para obtener más información:
viñeta

Consulte las páginas web:

viñeta

MEDLINEplus Enciclopedia: Control de natalidad y planificación familiar

viñeta

MEDLINEplus: Salud sexual

viñeta

MEDLINEplus: Salud sexual del adolescente

viñeta

MEDLINEplus: Sexualidad

viñeta

MEDLINEplus: Embarazo en adolescentes

viñeta

Control de natalidad: cómo escoger un método que sea apropiado para usted (Family Doctor - American Academy of Family Physicians)

viñeta

Anticonceptivos solo con progestágenos (Family Doctor - American Academy of Family Physicians)

viñeta

Anticoncepción Siglo XXI

viñeta

Contacte con las asociaciones:

viñeta

Federación de Planificación Familiar de España

viñeta

International Planned Parenthood Federation

 
Autores: 
Amelia Mosquera Barreiro
(Matrona)
Pilar Barral Rios
(Enfermera)
Xosé Anxo Vidal Pan
(Médico Ginecólogo)

Centro de Orientación Familiar - COF, Municipal-Sergas, de A Coruña (España).

Publicidad

Anuncios Google

 
 
Este artículo proporciona una visión general de este problema y puede no ser aplicable a todo el mundo.  Para averiguar si estos consejos pueden aplicarse a usted y para conseguir más información de este tema hable con su médico.

Esta página está protegida por los derechos de autor y no está permitido copiar y/o colocar la información en otra Web. Puede ser enlazada mediante links.

Tiene permiso para utilizar este material a nivel personal o con un objetivo educativo y sin ánimo de lucro. Solicite permiso por escrito si lo requiere para otros usos, incluidos usos electrónicos.

Arriba  

© Elsevier 2019

Acerca de: Sobre Fisterra  | Suscríbase: Acceso personal · Acceso instituciones · Prueba gratis  | Ayuda: FAQs  | Contáctenos: Atención al cliente Cláusula privacidad · Aviso legal
-